Vår Verksamhet

Under vårterminen -18 har vi valt att jobba med temat naturvetenskap. Syftet med detta tema är att vi vill belysa för barnen vikten av att ta hand om vår natur och vår närmiljö. I temat naturvetenskap får vi naturligt in delarna av matematik, teknik samt språkutveckling. Vi strävar efter att barnen, under temats gång, ska få större kunskap om allemansrätten och hur vi förhåller oss till djur och den natur vi har omkring oss. Vi vill även arbeta med barnens kunskap kring matematik och olika sätt att använda teknik. Vi kommer använda oss av utemiljön, skapande verksamhet, litteratur samt olika tekniker.

Mål:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö,
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • utvecklar sin förmåga att utskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
​​​​​​​

                                                                                      -Lpfö 98/16                                                            

         Asige förskolas vision

Vi på Asige förskola vill erbjuda barn och föräldrar den bästa möjliga vistelse hos oss. Därför har vi sammanställt en vision med vad vi pedagoger vill erbjuda barnen när de är hos oss. Vi har även sammanställt ledord som vi vill ska genomsyra hela verksamheten. 

Vi pedagoger på Asige förskola vill:
Ge varje barn möjlighet till utveckling
Se varje individ för den de är
Sprida glädje
Undersöka och utforska tillsammans med barnen

 
Asige förskolas ledord är:
Trygghet
Delaktighet
Gemenskap

Glädje

Dokument

Här hittar du dokument för bland annat ansökan till förskolan samt övriga dokument som försklarar våra riktlinjer och hur vi arbetar.

Om Asige förskola

Föräldrakooperativet drivs av personal, föräldrar och barn som tillsammans arbetar för gemenskap, glädje och trygghet. En styrelse bestående av föräldrar håller i det fortlöpande arbetet tillsammans med förskolechefen.

På Asige förskola satsar vi på en hög pedagogisk kompetens för att kunna tillgodose våra barns olika behov och även få tid för den lilla extra mysstunden med varje barn. Förskolan har 4,5 tjänster som är uppdelade på 5 personal inklusive en kock på 50% i köket.

Vi har plats för 22 inskrivna barn i åldrarna 1-6 år.

Förskolan är inrymd i Asige bygdegård. I våra ljusa lokaler har vi rum som ändras om efter barnens intresse. Vi har tillgång till ett modernt storkök där all mat lagas varje dag.

Vi har förutom våra vanliga lokaler även tillgång till bygdegårdens stora samlingssal för gymnastik och rörelse samt en härlig utemiljö med allt som behövs för lek, utveckling och lärande.

För att kunna öppna en PDF-fil måste du ha Adobe Reader.
https://get.adobe.com/se/reader/

Styrelse

I ett föräldrakooperativ måste alla föräldrar vara medlemmar. På årsmötet väljer dessa en styrelse som är huvudmän för förskolan. Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden. Årets styrelse består av följande personer: 

Ordförande: Linda Johansson
Vice ordförande: Daniel Numell
Kassör: Madeleine Karlsson
Ledamot: Rebecka Salomonsson
Suppleant: Anders Olofsson