Vår Verksamhet

Under våren 2019 har vi valt att jobba med temat kroppen och astronauten. Syftet med temat är att barnen ska få en större kännedom om kroppen och dess funktioner. Vi har valt att dela upp barngruppen i två grupper då vi anser att det blir mer givande för barnen. Vi kommer använda oss utav olika verktyg för att hjälpa bland annat de yngre barnen i sitt utforskande och sökande kring kroppen. Exempel på verktyg är babblarna. Vi kommer även att involvera ”stopp min kropp” för att belysa för barnen att deras kropp är just deras. Ingen har rätt att röra våra kroppar mot vår vilja. Vi kommer använda oss av många olika experiment och skapande i detta temat. Vi kommer låna böcker från bokbussen där vi tillsammans med barnen läser om kroppen för att öka vårt kunnande. Vi kommer även att använda oss utav olika appar och små filmer om kroppen och astronauten.

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

 

                                                                                     -Lpfö 98/16                                                            

         Asige förskolas vision

Vi på Asige förskola vill erbjuda barn och föräldrar den bästa möjliga vistelse hos oss. Därför har vi sammanställt en vision med vad vi pedagoger vill erbjuda barnen när de är hos oss. Vi har även sammanställt ledord som vi vill ska genomsyra hela verksamheten. 

Vi pedagoger på Asige förskola vill:
Ge varje barn möjlighet till utveckling och lärande
Se varje individ för den de är
Sprida glädje
Undersöka och utforska tillsammans med barnen

 
Asige förskolas ledord är:
Trygghet
Delaktighet
Gemenskap

Glädje

Dokument

Här hittar du dokument för bland annat ansökan till förskolan samt övriga dokument som försklarar våra riktlinjer och hur vi arbetar.

Om Asige förskola

Föräldrakooperativet drivs av personal, föräldrar och barn som tillsammans arbetar för gemenskap, glädje och trygghet. En styrelse bestående av föräldrar håller i det fortlöpande arbetet tillsammans med förskolechefen.

På Asige förskola satsar vi på en hög pedagogisk kompetens för att kunna tillgodose våra barns olika behov och även få tid för den lilla extra mysstunden med varje barn. Förskolan har 4,5 tjänster som är uppdelade på 5 personal inklusive en kock på 50% i köket.

Vi har plats för 22 inskrivna barn i åldrarna 1-6 år.

Förskolan är inrymd i Asige bygdegård. I våra ljusa lokaler har vi rum som ändras om efter barnens intresse. Vi har tillgång till ett modernt storkök där all mat lagas varje dag.

Vi har förutom våra vanliga lokaler även tillgång till bygdegårdens stora samlingssal för gymnastik och rörelse samt en härlig utemiljö med allt som behövs för lek, utveckling och lärande.

För att kunna öppna en PDF-fil måste du ha Adobe Reader.
https://get.adobe.com/se/reader/

Styrelse

I ett föräldrakooperativ måste alla föräldrar vara medlemmar. På årsmötet väljer dessa en styrelse som är huvudmän för förskolan. Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden. Årets styrelse består av följande personer: 

Ordförande: Linda Johansson
Vice ordförande: Daniel Numell
Kassör: Madeleine Karlsson
Suppleant: Anders Olofsson