Vår Verksamhet

Under höstterminen -18 har vi valt att arbeta med tema rymden då vi såg ett behov av att ändra vårt vilorum till en mer harmonisk plats. Tillsammans med barnen kommer vi där att skapa ett rymdrum. Där vill vi att barnen ska få möjlighet att utveckla sin nyfikenhet, fantasi samt att de ska få känna lugn och ro när vi vilar.
Syftet är att vi vill öka barnens kunnande kring exempelvis planeter, stjärnor, vintergatan (vår galax) m.m. Rymden är annorlunda än jorden. Man kan inte göra saker på samma sätt i rymden som man kan på jorden. Detta är till exempel att kunna äta vad som helst, duscha eller hur det fungerar att gå på toaletten i rymden. Det är lite av den fakta som vi kommer arbeta med. Vi kommer utforska tillsammans genom olika experiment, använda oss av litteratur, små filmer från barnkanalen samt youtube.

Mål:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

                                                                                      -Lpfö 98/16                                                            

         Asige förskolas vision

Vi på Asige förskola vill erbjuda barn och föräldrar den bästa möjliga vistelse hos oss. Därför har vi sammanställt en vision med vad vi pedagoger vill erbjuda barnen när de är hos oss. Vi har även sammanställt ledord som vi vill ska genomsyra hela verksamheten. 

Vi pedagoger på Asige förskola vill:
Ge varje barn möjlighet till utveckling och lärande
Se varje individ för den de är
Sprida glädje
Undersöka och utforska tillsammans med barnen

 
Asige förskolas ledord är:
Trygghet
Delaktighet
Gemenskap

Glädje

Dokument

Här hittar du dokument för bland annat ansökan till förskolan samt övriga dokument som försklarar våra riktlinjer och hur vi arbetar.

Om Asige förskola

Föräldrakooperativet drivs av personal, föräldrar och barn som tillsammans arbetar för gemenskap, glädje och trygghet. En styrelse bestående av föräldrar håller i det fortlöpande arbetet tillsammans med förskolechefen.

På Asige förskola satsar vi på en hög pedagogisk kompetens för att kunna tillgodose våra barns olika behov och även få tid för den lilla extra mysstunden med varje barn. Förskolan har 4,5 tjänster som är uppdelade på 5 personal inklusive en kock på 50% i köket.

Vi har plats för 22 inskrivna barn i åldrarna 1-6 år.

Förskolan är inrymd i Asige bygdegård. I våra ljusa lokaler har vi rum som ändras om efter barnens intresse. Vi har tillgång till ett modernt storkök där all mat lagas varje dag.

Vi har förutom våra vanliga lokaler även tillgång till bygdegårdens stora samlingssal för gymnastik och rörelse samt en härlig utemiljö med allt som behövs för lek, utveckling och lärande.

För att kunna öppna en PDF-fil måste du ha Adobe Reader.
https://get.adobe.com/se/reader/

Styrelse

I ett föräldrakooperativ måste alla föräldrar vara medlemmar. På årsmötet väljer dessa en styrelse som är huvudmän för förskolan. Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden. Årets styrelse består av följande personer: 

Ordförande: Linda Johansson
Vice ordförande: Daniel Numell
Kassör: Madeleine Karlsson
Suppleant: Anders Olofsson