Utforskande, gemenskap och glädje

Vi anpassar alla aktiviteter utefter barnens utveckling och behov. Vi vill att alla barn på vår förskola ska få bästa möjliga förutsättningar till utveckling och lärande. Vi vill se varje individ för den de är och framför allt så vill vi ha roligt tillsammans!


Vi tycker det är så roligt att få jobba tillsammans med era barn!