Vår Verksamhet

Under hösten 2019 har vi valt att fortsätta jobba med temat kroppen. Då intresset hos barnen är så stort.  
Syftet med temat är att barnen ska få en större kännedom om kroppen och dess funktioner. Vi har valt att dela upp barngruppen i två grupper då vi anser att det blir mer givande för barnen. Vi kommer använda oss utav olika verktyg för att hjälpa bland annat de yngre barnen i sitt utforskande och sökande kring kroppen. Exempel på verktyg är babblarna. Vi kommer även att involvera ”stopp min kropp” för att belysa för barnen att deras kropp är just deras. Ingen har rätt att röra våra kroppar mot vår vilja. Vi kommer använda oss av många olika experiment och skapande i detta temat. Vi kommer låna böcker från bokbussen där vi tillsammans med barnen läser om kroppen för att öka vårt kunnande.
Vi kommer även att använda oss utav olika appar och små filmer om kroppen.

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

 

                                                                                     -Lpfö 98/16